Tarvasjoen Metalli- ja Teräsromu OY Tietosuojaseloste ja evästeet

1. Rekisterinpitäjä 

Tarvasjoen Metalli- ja Teräsromu OY
Postiosoite:
Takamaantie 6
21450 Tarvasjoki

Käyntiosoite:
Takamaantie 6
21450 Tarvasjoki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Satu Westman
044 02899499
-

3. Rekisterin nimi

Tarvasjoen Metalli- ja Teräsromu OYn asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän asiakassuhteen perusteella. 

5. Henkilotietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 Romualalla vallitsevan käytännön mukaan romua myyviltä yksityishenkilöiltä pyydetään kohdassa 6. luetellut tiedot, jotka kokonaan tai osittain kirjataan romun ostokuittiin.

Tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttamisen ja kehittämisen vuoksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

7. Jäsenrekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään kaupan yhteydessä.

8. Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Kirjanpitolaki 1336/1997, luku 2, 10§.

9. Henkiltietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Säännönmukaiset tietpojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Ei ole.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Tietoja ei voi luovuttaa kuin kyseiselle ja todennetulle henkilölle. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Satu Westman
Takamaantie 6
21450 Tarvasjoki

-

Oikeus poistaa tiedot 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse. 

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen -


Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä vierailijoiden laskemiseen ja vierailulähteiden määrittämiseen. Ne auttavat selvittämään mitkä sivut kiinnostavat kävijöitä eniten ja miten kävijät liikkuvat sivuston sisällä.

Google Analytics tarjoaa tämän sivuston seurantapalvelun. Kerättyä dataa ei jaeta muille osapuolille. Vierailutiedot kerätään anonyymisti eikä vierailijoita pyritä tunnistamaan.

Sivustolla esiintyvät sosiaalisten medioiden tarjoamat ruudut saattavat kirjoittaa palvelukohtaisia evästeitä. Näillä palveluilla on omat selosteet niiden käyttämistä evästeistä.

Yleistä lisätietoa evästeistä löydät täältä.


Sivuston toteutus

Sivuston teknisestä toteutuksesta vastaa Netello Systems Oy. Yritys on toiminut jo vuodesta 1999 erilaisten verkkopalveluiden ja yrityssivustojen parissa. Tällä hetkellä palvelutarjontaamme kuuluvat esimerkiksi yrityssivustojen hakukoneoptimointi ja asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöitävät julkaisujärjestelmät.

Julkaisujärjestelmän kirjautuminen

Suomen Vahvimmat logo

Copyright © 2019 Tarvasjoen Metalli ja Teräsromu Oy