Miksi metalliromun kierrätys kannattaa?

Metalliromun kierrätys on ympäristöteko. Vaikka pelkän keräysromumetallin kierrätyksen kautta ei voidakaan kattaa maailman kaikkea metallin kysyntää, voidaan sen avulla huomattavasti vähentää louhimisen tarvetta.

Me Tarvasjoen metalli- ja teräsromu Oy:lla kierrätämme niin yrityksiltä, yhteisöiltä kuin yksityishenkilöiltäkin tulevaa metalli- ja rautaromua. Keräämämme rauta- ja metalliromun lajittelemme terästehtaiden laatuvaatimusten mukaisesti edelleen niin, että materiaali on mahdollista sulattaa uudestaan uusiokäyttöä varten.

Eniten metalliromua meille saapuu konepajateollisuudesta ja maataloudesta. Ilahduttavan paljon materiaalia saamme myös yksityishenkilöiltä. Periaatteessa keräysmetalliromun kierrätystä sulattamalla se uusiokäyttöön voidaan jatkaa loputtomasti.

Lajittelu on osittain käsityötä

Kun vastaanotamme meille toimitetun rauta- ja metalliromulähetyksen, lajittelemme sen ja luokittelemme materiaalit tarkasti omiin laatuluokkiinsa. Kun luokittelu on tehty, pilkotaan materiaali terästeollisuuden laatuluokitusten mukaisesti vielä tiettyihin kappalekokoihin, jotta kappaleiden sulattaminen ja muu jatkokäsittely on mahdollisimman helppoa.

Käytännössä toteutamme materiaalin erotteluprosessin suuren magneetin avulla. Magneetin tehtävänä on nappailla erilleen kaikki rautapitoinen romu. Jäljelle jäävät ne materiaalit, jotka eivät magneettiin tartu, kuten kupari, alumiini, ruostumaton teräs ja haponkestävä teräs. Kun raakalajittelu on tehty, ryhdytään jäljelle jääneitä materiaaleja lajittelemaan käsin. Hanskoja kuluukin vuodessa monta sataa paria!

Yksi merkittävästi romun kierrätysaktiivisuuteen vaikuttavista tekijöistä on siitä maksettava hinta. Mitä enemmän kysyntää kierrätetyllä romulla on, sen korkeammaksi hinta kulloinkin nousee. Meille toimitettavasta kierrätysromusta maksamamme hinta vaihteleekin kuukausittain, sillä se perustuu maailmanlaajuiseen hinnoitteluun. Alumiinin, ruostumattoman teräksen ja kuparin hinta vaihtelee jopa päivittäin. London Metal Exchange -sivuston kautta vaihtuvia hintoja onkin mahdollista seurata reaaliajassa.

Pidetään yhdessä huolta ympäristöstä

Suomessa on joitakin terästeollisuuden paikkoja, joihin toimitamme meiltä lähtevää, lajiteltua romua. Niiden kapasiteetti on kuitenkin rajallinen, joten osa romusta toimitetaan ulkomaille. Esimerkiksi Suomesta lajiteltua metalliromua siirretään uusiokäyttöön runsaasti Turkkiin. Metalli- ja rautaromun kierrätysprosessi on tarkasti säädeltyä. Toimintaamme tarvitaan ympäristölupa ja sen takia kahdesti vuodessa ympäristöinsinööri tulee tekemään rutiinitarkastukset toimintaamme liittyen.

Me Tarmeterilla haluamme kannustaa myös yksityishenkilöitä yhä aktiivisemmin tuomaan vanhat metalliromunsa kierrätettäviksi korvausta vastaan. Suomen maaseutu on valitettavan täynnä hylättyjä peltitynnyreitä, piikkiaitoja ja muuta vastaavaa romua. Liian usein metsässä juokseva kettu, hirvi tai muu eläin vahingoittaa itsensä vakavasti astumalla tai jäämällä loukkuun ihmisten romukasoihin. Muistetaan, että pienillä teoilla voi olla ympäristön kannalta suuri merkitys.

Kiinnostaako sinua metalliromun kierrätys? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Kuva: https://metallinjalostajat.teknologiateollisuus.fi/

Lähteinä käytetty: ymparistoosaava.fi ja Metallivirrat ja romun kierrätys -esitystä (Suomen ympäristökeskus, 2000)

Ota meihin yhteyttä