Keräysmetalliromun kierrätyksellä on pitkät perinteet


Me Tarmeterilla vastaanotamme kierrätysromua tasaiseen tahtiin ympäri vuoden.

Metallien tuotannosta, metallien käytöstä lopputuotteiden valmistukseen ja lopputuotteiden käytöstä poistamisesta syntyy runsaasti romuvirtoja. Romua voidaan käyttää uudelleen metallien valmistuksen raaka-ainepanoksena.

Keräysmetalliromun kierrätyksellä onkin Suomessa pitkät perinteet. Tyypillisesti keräysmetalliromua kierrätetään sulattamalla se uudelleen metalliksi jatkokäyttöä varten. Periaatteessa romun kierrättäminen sulattamalla se uudelleen voi jatkua loputtomasti.

Se, millaiseen käyttöön kierrätetty metalli tarkemmin päätyy, vaihtelee todella merkittävästi. Suomessa kuitenkin jopa 90 prosentin metallista on arvioitu päätyvän uusiokäyttöön. Suurin osa romusta käytetään saman metallin, metallijalosteen tai ainakin saman tuoteryhmän tuotteiden valmistukseen. Toisinaan romua uusiokäytetään eri tuotteisiin kuin mihin sitä on alunperin käytetty. Osa romusta poistuu kuitenkin kierrosta muuhun hyötytarkoitukseen, kuten maaliteollisuuden katalyytiksi pigmentin valmistuksessa.

Metallien valmistukseen käytettävä romu voi olla yksittäisen tehtaan pääasiallinen raaka-aine tai voidaan käyttää lisä- tai korvaavana raaka-aineena. Metallien valmistustavasta, valmistettavan tuotteen laatuvaatimuksista ja romun ominaisuuksista (kuten puhtaus tai kappalekoko) riippuen vaihtelee myös prosessivaihe, jossa romu käytetään.

Romut voidaan luokitella syntytapansa perusteella seuraavasti:

• Tehtaan “oma romu”, joka on metallien valmistuksen yksiköiden sellaista romua, joka ei ole päätynyt valmiiksi tuotteeksi saakka. Kyseessä on tehtaan sisäinen romu, joka palautuu valmistusprosessin alkuun.

• Tuotteen valmistusromu, jota syntyy konepajateollisuudessa, kun tuotteen valmistukseen käytetyistä metalleista osa jää yli hukkapaloina. Myöskään tuotteen valmistusromu ei ole vielä päässyt osaksi varsinaista lopputuotetta.

• Lopputuoteromu, jota syntyy metalleja sisältävien tuotteiden tai tuotteenosien poistuessa käytöstä vanhentuneina ja käyttökelvottomina.

Kierrätämme metalli- ja teräsromua pitkällä kokemuksella

Tarmeter kierrättää erilaista metalli- ja teräsromua monen vuoden kokemuksella. Me vastaanotamme rauta- ja metalliromua niin yrityksiltä, yhteisöiltä kuin yksityishenkilöiltäkin. Kierrätysromua tulee meille yksityishenkilöiltä esimerkiksi romutettavien autojen muodossa, vaikkakin suurin osa kierrätettävästä materiaalista saadaan erilaisilta teollisuuden laitoksilta. Niissä tuotannossa syntyvä romu kerätään esimerkiksi lavoille, jotka sitten tyhjennetään edelleen romuliikkeeseen tai vaikkapa kunnan järjestämään keräyspisteeseen.

Me Tarmeterilla jalostamme keräämämme rauta- ja metalliromun laatuvaatimusten mukaisesti niin, että materiaali pystytään sulattamaan ja hyödyntämään uusiomateriaalina. Vastaanotamme muun muassa jalometalleja, värimetalleja ja muuta ei-magneettista romua, kuten pronssia, messinkiä, kuparia ja alumiinia. Meille voi tuoda myös sellaista rauta- ja peltiromua, joka on eroteltavissa magneetin avulla. Lisäksi huolehdimme erilaisten ongelmajätteiden, kuten maalin, lasin, öljyn ja puu kierrättämisestä.

Suomessa myös autoja kierrätetään ahkerasti

Suomessa autonkierrätys on tarkkaan valvottua ja yksityishenkilöitä kannustetaan siihen erilaisin keinoin. Esimerkiksi vuonna 2018 toteutettuun romutuspalkkiokampanja, jonka aikana vanhan henkilöauton romuttamisesta sai 1500 tai 2500 euron suuruisin alennuksen uuden auton hinnasta.

Kampanjointi vaikuttaa tuottaneen tulosta, sillä esimerkiksi vuonna 2018 Suomessa kierrätettiin jopa 88362 autoa, mikä tarkoittaa yli 20 prosentin kasvua suhteessa vuoteen 2017. Suomessa keskimääräinen auton romutusikä on noin kaksikymmentä vuotta ja hyvin toimivan kierrätysjärjestelmän ansiosta auton osista voidaan saada kierrätettyä jatkokäyttöön jopa 97 prosenttia.

Me Tarmeterilla haluamme kannustaa niin yrityksiä, yhteisöjä kuin yksityishenkilöitäkin kierrättämään aktiivisesti metalliromua. Metalliromun kierrätys on paitsi ympäristöteko, myös taloudellisesti kannattavaa. Meille toimitettavasta kierrätysromusta tuojalle maksama hinta vaihtelee jatkuvasti riippuen maailmanlaajuisesta hinnoittelusta. Seuraa vaihtuvia hintoja täällä!

Lähteenä käytetty: ymparistoosaava.fi

Ota yhteyttä romun ostoihin liittyen!

Me olemme täällä Teitä varten.